Steun Ons

Om het onderzoek elk jaar verder te ondersteunen is uw hulp meer dan nodig, we zijn u daarom ook dankbaar voor elke vorm van steun die u wenst bij te dragen.

Of dat het concert bijwonen is, als sponsor helpen of een schenking doen aan het fonds, alle beetjes helpen.

Voor een schenking aan het fonds, gelieve onderstaande gegevens te gebruiken.

IBAN: BE45 7340 1941 7789 BIC: KRED BE BB

met de vermelding Gift Fonds Myny-Vanderpoorten ref. EPA-FOMYN1-P3610.

Giften vanaf € 40 per jaar leveren een belastingvoordeel op.

Wil jij zelf een event organiseren ten voordele van het Myny Vanderpoorten fonds, neem dan contact op met Laurean Matthijs via fonds@globiss.be