Het Onstaan

Het begon allemaal in 2005 met een verrassingsfeest voor onze ouders. Met het ingezamelde geld steunden we een goed doel tegen kanker aan de KULeuven. Voor de zilveren bruiloft van onze ouders wilden wij als gezin iets speciaals doen. Van daaruit kwam de idee om zelf een fonds op te richten. We namen contact op met het Leuvense Universiteitsfonds en kregen een lijst van onderzoeksprogramma’s die een steuntje in de rug konden gebruiken. Op de lijst van de onderzoeksprogramma’s stond de naam van professor Caroline Weltens, adjunct kliniekhoofd radiologie verbonden aan het UZ Leuven. De keuze voor haar was snel gemaakt, aangezien zij de behandelende arts was van ons mama.

Zo sloegen we 2 vliegen in 1 klap, enerzijds konden we een goed doel steunen en anderzijds onze dankbaarheid tonen aan professor C. Weltens voor haar deskundigheid en goede zorgen.

Ons eerste initiatief was een feest ter gelegenheid van het zilveren huwelijk van onze ouders. We vroegen onze gasten om in de plaats van geschenken een bijdrage te leveren aan ons fonds. Deze eerste editie bracht 7.500 euro in het laatje.

Op 17 februari 2006 werd het Myny Vanderpoorten fonds ingewijd in de Rectorale Salons.

Daarna volgden verschillende initiatieven met telkens dezelfde formule; een benefietconcert met aansluitend een walking dinner.

Op deze manier zamelden wij al meer dan 350.000 euro in voor ons fonds.